Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Chikitsa is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die ik verwerk zijn: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Verder worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerkt: gezondheid en gegevens van personen jonger dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via praktijkchikitsa@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt: het afhandelen van uw betaling en u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Chikitsa neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chikitsa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Chikitsa gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Chikitsa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 20 jaar voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vanaf de laatste afspraak. Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien u toestemming hiervoor geeft en enkel voor de uitvoering van onze overeenkomst.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten overdragen. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar praktijkchikitsa@gmail.com .

Chikitsa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via praktijkchikitsa@gmail.com .