Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Chikitsa is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die ik verwerk zijn: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Verder worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerkt: gewicht, lengte, medicijngebruik, voedingssupplement gebruik, actuele medische gegevens, medische geschiedenis, voedingspatroon en allergie├źn. De gezondheid en gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden alleen vastgelegd als ze toestemming hebben van beide ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via praktijkchikitsa@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om een dossier aan te kunnen leggen, wat ik, als behandelend therapeut, ook wettelijk verplicht ben volgens de WGBO. Verder worden uw gegevens voor de volgende doelen verwerkt: het afhandelen van uw betaling, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is en om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Chikitsa neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Chikitsa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de verzamelde informatie die gebruikt wordt voor de administratie en facturering geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Ik hanteer een bewaartermijn van 20 jaar vanaf de laatste afspraak voor de opgebouwde dossiers . Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien u toestemming hiervoor geeft en enkel voor de uitvoering van onze overeenkomst.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten overdragen. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar praktijkchikitsa@gmail.com .

Chikitsa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via praktijkchikitsa@gmail.com .